Astrid Offices

Oznámení o souborech cookies a zpracování osobních údajů v souvislosti s webovými stánkami www.astridoffices.cz

Toto oznámení o souborech cookies a zpracování osobních údajů v souvislosti s webovými stránkami (dále jen „Oznámení“) je vydáno společnostmi UBM Development Czechia s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 837/11, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 639 78 733, a Immo Future 6 – Crossing Point Smíchov s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 837/11, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 624 14 950 (dále společně jen „my“ či „Společnosti“), v souvislosti s webovými stránkami www. astridoffices.cz (dále jen „Webové stránky“).

Účelem tohoto Oznámení je informovat uživatele Webových stránek (dále jen „vy“ či „Uživatelé“) o souborech cookies používaných na Webových stránkách a o zpracování osobních údajů prováděném v souvislosti s Webovými stránkami.

1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnosti jsou ve smyslu ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení (EU) 2016/679) společným správcem osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s Webovými stránkami.

2. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

2.1 V souvislosti s Webovými stránkami jsou Společnostmi zpracovávány následující osobní údaje (kategorie osobních údajů) týkající se Uživatelů: IP adresa Vámi používaného zařízení (počítač, mobilní telefon, tablet či jiné zařízení), informace o Vámi používaném prohlížeči, o jazyce Vašeho prohlížeče a Vámi používaném operačním systému, informace o souborech dat, které jste si na našich Webových stránkách prohlíželi, údaje o Vašich nastaveních v souvislosti s platformou Java, informace o rozlišení obrazovky Vašeho zařízení, sytosti barev, informace o tom, na které odkazy v rámci Webových stránek jste kliknuli (čas prohlížení dané stránky, jednotlivá kliknutí), a rovněž údaje o webových stránkách, ze kterých jste se na naše Webové stránky dostali (Referrer URL). V souvislosti s Webovými stránkami jsou Společnostmi dále zpracovávány identifikační a kontaktní údaje Uživatelů, konkrétně jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo.

2.2 Zpracovávané osobní údaje jsou Společnostmi získávány z různých zdrojů, primárně však od Uživatelů samotných. Zpracovávané osobní údaje jsou dále získávány prostřednictvím třetích osob, především dodavatelů Společností poskytujících Společnostem různé služby související s Webovými stránkami a zajištěním jejich provozu (viz též sekce „Příjemci (kategorie příjemců) osobních údajů“ níže).

3. SOUBORY COOKIES (OBECNÉ INFORMACE)

Co jsou soubory cookies?

3.1. Zpracovávané osobní údaje jsou Společnostmi získávány z různých zdrojů, primárně však od Uživatelů samotných. Zpracovávané osobní údaje jsou dále získávány prostřednictvím třetích osob, především dodavatelů Společností poskytujících Společnostem různé služby související s Webovými stránkami a zajištěním jejich provozu (viz též sekce „Příjemci (kategorie příjemců) osobních údajů“ níže).

Dočasné a dlouhodobé cookies

3.2 Z hlediska trvanlivosti (doby uložení) souborů cookies ve Vašem zařízení jsou rozlišovány dočasné a dlouhodobé cookies. Dočasné cookies (session cookies) jsou do Vašeho zařízení uloženy v okamžiku otevření navštívených webových stránek a z Vašeho zařízení automaticky vymazány po ukončení návštěvy webových stránek. Dlouhodobé cookies (persistent cookies) zůstávají ve Vašem zařízení uloženy po delší dobu po ukončení návštěvy webových stránek.

Cookies první strany a cookies třetí strany

3.3 Z hlediska původu cookies jsou rozlišovány cookies první strany a cookies třetích stran. Cookies první strany jsou (first party cookies) cookies, které jsou vytvářeny webovými stránkami, které navštěvujete, a pouze tyto webové stránky jsou schopny tento typ cookies přečíst (rozpoznat). Cookies třetích stran (third party cookies) jsou do Vašeho zařízení ukládány jinými webovými stránkami než webovými stránkami, které právě navštěvujete. Cookies třetích stran jsou vytvářeny a spravovány třetími osobami (organizacemi), jejichž webové stránky jste v minulosti navštívili, které těmto třetím osobám (organizacím) umožňují sledovat, analyzovat a hodnotit Vaše chování napříč internetem, a to především za účelem poskytování různých služeb provozovatelům webových stránek, například služeb měření návštěvnosti webových stránek v oblasti cílené reklamy. Cookies třetích stran nejsou na Webových stránkách používány.

Kategorizace cookies z hlediska účelu

3.4 Nezbytně nutné cookies (strictly necessary cookies) jsou cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu a funkčnosti webových stránek. Bez těchto cookies by nebylo možno webové stránky procházet a/nebo využívat všechny jejich funkcionality. K používání těchto cookies není vyžadován souhlas uživatele.

3.5 Funkční cookies (functional cookies) umožňují webovým stránkám zapamatovat si uživatele a jím nastavené možnosti a preference, tedy přizpůsobit webové stránky potřebám uživatele (například uživatelské jméno, volbu jazyka, personalizaci obsahu, geografickou polohu apod.). Účelem těchto cookies je zvýšení komfortu uživatele na webových stránkách. Používání těchto cookies je obvykle založeno na oprávněném zájmu provozovatele webových stránek, příp. je k jejich používání vyžadován souhlas uživatele.

3.6 Výkonové cookies (performance cookies) umožňují provádění analýz a statistik webových stránek a provozovatelům webových stránek tak pomáhají zjistit, jak jsou webové stránky využívány, do jaké míry je jejich relevantní, co zajímá uživatele webových stránek, a jak zlepšit fungování webových stránek. K používání těchto cookies je zásadně vyžadován souhlas uživatele. Výkonové cookies nejsou na Webových stránkách používány.

3.7 Reklamní cookies (advertising cookies) jsou cookies, které umožnují sledovat a hodnotit chování a zvyky uživatelů při prohlížení internetových (webových) stránek za účelem zobrazování personalizovaného marketingového obsahu a cílené reklamy. K používání těchto cookies je vždy vyžadován souhlas uživatele. Reklamní cookies nejsou na Webových stránkách používány.

Způsob zpracování

3.8 Informace shromažďované a zpracovávané prostřednictvím souborů cookies jsou shromažďovány a zpracovávány automaticky.

Další informace o souborech cookies

3.9 Další informace o souborech cookies a jejich fungování naleznete na www.aboutcookies.org.

4. SOUBORY COOKIES POUŽÍVANÉ NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

4.1 Na našich Webových stránkách jsou používány následující soubory cookies:

Cookies první strany

Název Kategorie Účel Trvanlivost
Funkční cookies Funkční cookies Zprostředkovávají základní funkčnost stránky. Web bez nich nemůže fungovat. 3 měsíce
Nezbytně nutné cookies Nezbytně nutné cookies Bez těchto cookies nelze využívat naše webové stránky odpovídajícím způsobem 3 měsíce

 
Správa a deaktivace cookies

4.2 Využívání souborů cookies můžete spravovat či ukládání cookies deaktivovat v rámci nastavení Vašeho webového prohlížeče. Upozorňujeme však, že deaktivace cookies může vést k omezení funkčnosti našich Webových stránek, příp. způsobit nefunkčnost některých částí Webových stránek.

4.3 Na následujících odkazech získáte bližší informace o tom, jak spravovat nastavení cookies či deaktivovat cookies v nejčastěji používaných webových prohlížečích:

5. SLUŽBA GOOGLE MAPS

5.1 Na našich Webových stránkách používáme službu Google Maps (API) poskytovanou společností Google. Společnost Google je certifikována v rámci tzv. Štítu EU-USA na ochranu soukromí, který zaručuje dodržování úrovně ochrany údajů platné v EU.

5.2 Služba Google Maps je webová služba, která zobrazuje interaktivní mapy a vizuální reprezentace geografických informací. Tato služba slouží k tomu, aby Vám ukázala naši polohu a usnadnila Vám se k nám dostat.

5.3 V souvislosti se službou Google Maps upozorňujeme, že když přistupujete k podstránkám obsahujícím integrované Google Maps služby, informace o Vašem zařízení a Vašem užívání našich Webových stránek (například IP adresa) jsou odesílány na server společnosti Google ve Spojených státech amerických a tam uloženy. K tomu dochází bez ohledu na to, zda jste přihlášeni do uživatelského účtu Google či nikoliv. Pokud jste přihlášeni do uživatelského účtu Google, Vaše data jsou přímo přiřazena k Vašemu účtu. Pokud si nepřejete, aby Vaše data byla přiřazena k Vašemu profilu Google, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Společnost Google ukládá Vaše data (i v případě, že nemáte uživatelský účet Google či k němu nejste přihlášeni) jako profily využití a vyhodnocuje je.

5.4 Pokud nesouhlasíte s tím, že v budoucnu budou Vaše údaje předávány společnosti Google v souvislosti s používáním Google Maps, můžete úplně deaktivovat webovou službu Google Maps tak, že vypnete aplikaci JavaScript ve Vašem prohlížeči. Upozorňujeme Vás však na skutečnost, že v takovém případě přestanou být služby Google Maps funkční.

5.5 Podmínky používání společnosti Google můžete zobrazit na adrese:https://policies.google.com/terms?hl=cs. Další podmínky používání Google Maps naleznete na adrese https://www.google.com/intl/cs_CZ/help/terms_maps.html. Podrobné informace o ochraně údajů v souvislosti s používáním Map Google naleznete na webových stránkách Google („Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google“): https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

6. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1 Osobní údaje zpracovávané Společnostmi v souvislosti s Webovými stránkami shromážděné prostřednictvím souborů cookies jsou Společnostmi zpracovávány pro následující účely zajištění provozu a funkčnosti webových stránek a pro účely zvýšení Vašeho komfortu na Webových stránkách.

6.2 Identifikační a kontaktní údaje Uživatelů jsou Společnostmi zpracovávány pro účely komunikace s Uživateli a pro účely propagace Společností, jejich podnikatelské činnosti, produktů a služeb (formou zasílání newsletterů).

7. PRÁVNÍ DŮVODY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1 Osobní údaje zpracovávané Společnostmi v souvislosti s Webovými stránkami shromážděné prostřednictvím nezbytně nutných cookies a funkčních cookies jsou Společnostmi zpracovávány na základě oprávněného zájmu Společností na zajištění provozu a funkčnosti Webových stránek.

7.2 Identifikační a kontaktní údaje Uživatelů zpracovávané Společnostmi pro účely propagace Společností, jejich podnikatelské činnosti, produktů a služeb (formou zasílání newsletterů) jsou Společnostmi zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, který Společnostem poskytnete tím způsobem, že na Webových stránkách v sekci „Přihlášení k odběru newsletteru“ stisknete tlačítko „Přihlásit“ – v tomto případě udělujete Společnostem souhlas se zpracováním Vašich identifikačních a kontaktních údajů za účelem zasílání newsletterů Společností prostřednictvím e-mailu a rovněž souhlasíte s jejich zpracováním pro uvedené marketingové účely. Váš souhlas pro jednotlivé či veškeré účely zpracování můžete kdykoliv odvolat a to tak, že nás kontaktujete (např. prostřednictvím e-mailu, kliknutím na odkaz pro odhlášení v zápatí e-mailu atd.).

7.3 Ve výjimečných případech mohou být osobní údaje Uživatelů zpracovávány Společnostmi též z důvodu plnění povinností stanovených Společnostem právními předpisy.

8. PŘÍJEMCI (KATEGORIE PŘÍJEMCŮ) OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje shromážděné prostřednictvím souborů cookies jsou Společnostmi předávány následujícím osobám:

9. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ

Osobní údaje zpracovávané Společnostmi v souvislosti s Webovými stránkami nejsou Společnostmi předávány do třetích zemí. V této souvislosti opět uvádíme, že na našich Webových stránkách používáme službu Google Maps (API) poskytovanou společností Google, při jejímž využívání dochází k odesílání a ukládání určitých informací o Uživatelích na server společnosti Google ve Spojených státech amerických.

10. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1 Osobní údaje shromážděné prostřednictvím nezbytně nutných cookies jsou ukládány po dobu uvedenou v části 4 tohoto Oznámení výše.

10.2 Identifikační a kontaktní údaje Uživatelů zpracovávané Společnostmi pro účely propagace Společností, jejich podnikatelské činnosti, produktů a služeb (formou zasílání newsletterů) jsou Společnostmi ukládány (zpracovávány) po dobu jednoho (1) roku ode dne přihlášení se k odběru newsletteru, resp. ode dne, kdy vám bude ze strany Společností zaslán poslední newsletter.

11. VAŠE PRÁVA 

11.1 V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů prováděným ze strany Společností máte následující práva.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

11.2 V případě, že Společnosti zpracovávají Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, máte právo svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů kdykoli odvolat, a to v celém rozsahu či jen částečně ve vztahu k jen některým Vašim osobním údajům nebo jen některým účelům zpracování.

Právo na přístup k osobním údajům

11.3 Máte právo získat od Společností potvrzení o tom, zda jsou Vaše osobní údaje Společnostmi zpracovávány (či nikoliv), a pokud ano, tak právo získat přístup k Vašim osobním údajům.

Právo na opravu a doplnění osobních údajů

11.4 Máte právo na to, aby Společnosti bez zbytečného odkladu opravily nepřesné osobní údaje týkající se Vaší osoby. S přihlédnutím k účelům zpracování máte též právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

11.5 Máte právo na to, aby Společnosti bez zbytečného odkladu vymazaly Vaše osobní údaje, a to pokud: (a) již nejsou Vaše osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly Společnostmi shromážděny; (b) odvoláte Váš souhlas se zpracováním, pokud Společnosti zpracovávají Vaše osobní na základě Vašeho souhlasu, a současně pokud neexistuje žádný jiný právní důvod zpracování Vašich osobních údajů; (c) vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů a současně nebudou existovat žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování; (d) vznesete námitky proti zpracování pro účely přímého marketingu; (e) osobní údaje byly ze strany Společností zpracovány protiprávně; nebo (f) Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené příslušnými právními předpisy, jimiž jsou Společnosti vázány.

Právo na omezení zpracování

11.6 Máte právo na to, aby Společnosti omezily zpracování Vašich osobních údajů, a to v následujících případech: (a) budete popírat přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Společnosti mohly přesnost osobních údajů ověřit; (b) zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní a budete odmítat výmaz osobních údajů a místo toho žádat o omezení jejich použití; (c) Společnosti již nebudou Vaše osobní potřebovat pro účely zpracování, ale Vy je budete požadovat pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků; nebo (d) vznesete námitku proti zpracování, a to na dobu, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Společností převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Právo na přenositelnost údajů

11.7 Máte právo po nás vyžadovat, aby Společnosti předaly Vaše osobní údaje (které jste Společnostem sami poskytli) jinému správci (tj. osobě, kterou si sami určíte), to však pouze pokud: (a) bude zpracování Vašich osobních údajů založeno na Vašem souhlasu nebo na plnění smlouvy mezi Společnostmi a Vaší osobou; a (b) bude zpracování Vašich osobních údajů prováděno Společnostmi automatizovaně (tedy nikoliv manuálně).

Právo vznést námitku

11.8 Z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů založenému na oprávněném zájmu – v případě uplatnění této námitky nebudou Společnosti Vaše osobní údaje dále zpracovávat, ledaže (a) Společnosti prokáží závažné oprávněné důvody pro takové zpracování, které budou převažovat nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo (b) to bude nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Dále máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu.

Právo na náhradu újmy

11.9 Vůči Společnostem máte právo na náhradu veškeré (hmotné či nehmotné) újmy, která Vám vznikne porušením povinností Společností v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů.

Právo podat stížnost u dozorového orgánu

11.10 V případě pochybnosti o zákonném zpracování Vašich osobních údajů ze strany Společností či nevyhoví-li Společnosti Vaší žádosti týkající se Vašich osobních údajů, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů jako dozorový úřad v oblasti ochrany osobních údajů. Na Úřad pro ochranu osobních údajů se však můžete obrátit i bez předchozí žádosti adresované Společnostem.

11.11 Úřad pro ochranu osobních údajů lze kontaktovat prostřednictvím následujících komunikačních kanálů:

Právo na soudní ochranu

11.12 V případě pochybnosti o zákonném zpracování Vašich osobních údajů či v případě zjištění porušení Vašich práv v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte právo na účinnou soudní ochranu.

12. KONTAKTNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI

12.1 Máte-li jakékoliv dotazy týkající se zpracování a ochrany Vašich osobních údajů či hodláte-li uplatnit kterékoliv z Vašich práv v souvislosti se zpracováním osobních údajů prováděným Společnostmi, můžete kontaktovat Společnosti prostřednictvím následujících komunikačních kanálů: